Kết quả thử nghiệm MIRACLE FRESH từ các khách hàng

Thông tin do nhiều nguồn khách hàng từ các nước sau khi sử dụng sản phẩm Miracle Fresh xong thì chia sẻ lại (trong đó có khách hàng tại Việt Nam).

Do điều kiện hạn chế nên phòng thí nghiệm của Denba Việt Nam chỉ có thể test và kiểm chứng 1 số trường hợp.

※Các thông tin về điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả bảo quản có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào phương pháp Canh Tác, tác động của môi trường, sâu rầy, thời tiết, ...

...
Táo
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
60 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
7 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
91 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
5 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
30 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Mận
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
60 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Chuối xanh (thu hoạch trước khi chín)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
35 ngày tại nhiệt độ 13°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
7 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Blackberry (quả mâm xôi đen)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Blueberry (quả việt quất)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
45 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Raspberry (Quả mâm xôi - phúc bồn tử)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
14 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Dâu tây
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
14 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Cherry
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
60 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Nho
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
24 ngày tại nhiệt độ 1°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Kiwi
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
5,5 tháng tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
7 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Chanh
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
28 ngày tại nhiệt độ 10°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Vải thiều
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
20 ngày tại nhiệt độ 5°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Xoài
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 10°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
5 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Dưa lưới (Cantaloupe)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
25 ngày tại nhiệt độ 3°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
5 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Dưa lưới (Charantais - Pháp)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
25 ngày tại nhiệt độ 9°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Dưa lưới (Galia - Nhật Bản)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
25 ngày tại nhiệt độ 7°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Dưa lưới (Honeydew)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
25 ngày tại nhiệt độ 7°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Nectarine (Xuân đào)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
30 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Chanh dây
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
28 ngày tại nhiệt độ 8°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Đào
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
30 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Hồng
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
60 ngày tại nhiệt độ -1°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
5 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Dứa (thơm)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
28 ngày tại nhiệt độ 8°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
7 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Thanh long
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 10°C
30 ngày tại nhiệt độ 5°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Lựu
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
60 ngày tại nhiệt độ 7°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
5 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Dưa hấu
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
25 ngày tại nhiệt độ 7°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
7 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Măng tây xanh
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
28 ngày tại nhiệt độ 1°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Măng tây trắng
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
40 ngày tại nhiệt độ 1°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Bông cải xanh
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
34 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Broccolini
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
24 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Bông cải trắng
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
25 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Cải Brussels
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
40 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Bắp cải
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Cà rốt
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
40 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Dưa leo
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
18 ngày tại nhiệt độ 10°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Cà tím
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
22 ngày tại nhiệt độ 11°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Ớt chuông
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
28 ngày tại nhiệt độ 8°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Ớt
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 8°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Cà chua
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
Hơn 30 ngày tại nhiệt độ 10°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Quả bí
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 8°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Đậu bắp
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
15 ngày tại nhiệt độ 7°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Củ cải vàng
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
3 ngày tại nhiệt độ 20°C
...
Đậu cô ve
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
14 ngày tại nhiệt độ 6°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Đậu tuyết
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
42 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Hành
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 1°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Tỏi tây
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
28 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Xà lách
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 0°C
Thời gian để ở Quầy Kệ:
4 ngày tại nhiệt độ 10°C
...
Kale (Cải xoăn)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 8°C
...
Chicory (Rau diếp xoăn)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
Hơn 10 ngày tại nhiệt độ 7°C
...
Xà lách Escarole
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
~14 ngày tại nhiệt độ 7°C
...
Fennel (củ thì là)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
9-10 ngày tại nhiệt độ 7°C
...
Spinach (rau chân vịt)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
~14 ngày tại nhiệt độ 7°C
...
Lettuce Curly (Xà lách xoăn)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
9-10 ngày tại nhiệt độ 7°C
...
Swiss chard (cải cầu vồng)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
>10 ngày tại nhiệt độ 7°C
...
Cải xoong
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
9-10 ngày tại nhiệt độ 7°C
...
Húng quế
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
7-10 ngày tại nhiệt độ 10-12°C
...
Xà lách lá đỏ
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
9-10 ngày tại nhiệt độ 7°C
...
Hẹ
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
10-20 ngày tại nhiệt độ 0°C
...
Rau mùi
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
10-20 ngày tại nhiệt độ 0°C
...
Thì là
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
10-20 ngày tại nhiệt độ 0°C
...
Bạc hà
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
10-20 ngày tại nhiệt độ 0°C
...
Mùi tây
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
10-20 ngày tại nhiệt độ 0°C
...
Roccola (xà lách rocket)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
10-20 ngày tại nhiệt độ 0°C
...
Rosemary (hương thảo)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
10-20 ngày tại nhiệt độ 0°C
...
Sage (xô thơm)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
10-20 ngày tại nhiệt độ 0°C
...
Thyme (cỏ xạ hương)
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
10-20 ngày tại nhiệt độ 0°C
...
Gai Lan
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
19 ngày tại nhiệt độ 0-1°C
...
Rau diếp ngồng
MIRACLE FRESH (kho lạnh):
21 ngày tại nhiệt độ 2°C

Thử nghiệm MIRACLE FRESH tại Nhật Bản

Gói mẫu thử vào bao MIRACLE FRESH, để ở môi trường nhiệt độ 5°C. Theo dõi liên tục trong 21 ngày.

※Thử nghiệm được tiến hành tại Nhật Bản.

※Các điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào môi trường bảo quản xung quanh, mùa vụ, giống, vùng sản xuất, ...

Xem chi tiết thử nghiệm

Thử nghiệm MIRACLE FRESH tại Việt Nam

Gói mẫu thử vào bao MIRACLE FRESH, để ở môi trường nhiệt độ 5°C.

※Thử nghiệm được tiến hành tại Việt Nam.

※Các điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào môi trường bảo quản xung quanh, mùa vụ, giống, vùng sản xuất, ...

Xem chi tiết thử nghiệm

Thử nghiệm bảo quản Nho - 21 ngày

...
Không bao

Gần như toàn bộ nho đã vị khô héo. Không thể ăn được.

...
Bao bình thường

Bị nấm từ ngày thứ 7. Có 1 vài quả nho bị ủng, rụng cuống.

...
Bao MIRACLE FRESH

Có 1 vài quả nho bị ủng, rụng cuống. Còn lại vẫn tươi.

Thử nghiệm bảo quản Bông Cải - 21 ngày

...
Không bao

Đã bắt đầu vàng và héo ở ngày thứ 7. Không đủ tiêu chuẩn để ăn.

...
Bao bình thường

Vàng nhẹ ở ngày thứ 7. Sau 14 ngày vàng hoàn toàn.

...
Bao MIRACLE FRESH

Vẫn còn tươi sau 18 ngày. Hơi vàng nhẹ ngày 21.

Thử nghiệm bảo quản Sung Mỹ - 12 ngày

...
Bao bình thường

Sung Mỹ chín nhanh hơn khi không dùng MIRACLE FRESH.

...
Bao MIRACLE FRESH

Độ tươi vẫn được duy trì sau 12 ngày.

Bảo quản Bông Cải 25 ngày tại Trung Quốc

Phủ màng bảo quản MIRACLE FRESH bên trong thùng xốp. Xếp Bông Cải và trái cây tươi vào bên trong. Đậy nắp và dán kín lại (có đục lỗ nhỏ trên nắp thùng xốp) và giữ ở nhiệt độ 4 - 5°C trong suốt thời gian bảo quản.

※Thử nghiệm được tiến hành tại Trung Quốc.

※Các điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào môi trường bảo quản xung quanh, mùa vụ, giống, vùng sản xuất, ...

Xem chi tiết thử nghiệm
Bảo quản Bông cải - Video 01

Kết quả bảo quản bông cải sau 25 ngày - Nhiệt độ trong kho bảo quản được giữ ở mức 4 - 5°C.

Bảo quản Bông cải - Video 02

Kết quả bảo quản bông cải sau 25 ngày - Nhiệt độ trong kho bảo quản được giữ ở mức 4 - 5°C.

Bảo quản Bông cải - Video 03

Kết quả bảo quản bông cải sau 25 ngày - Nhiệt độ trong kho bảo quản được giữ ở mức 4 - 5°C.

Đóng gói Bông cải và Trái cây

Phủ màng MIRACLE FRESH lên thùng trái cây. Bảo quản trong container lạnh ở nhiệt độ 5°C