Thử nghiệm hiệu quả của MIRACLE FRESH tại Việt Nam

Nhiệt độ 5°C

Gói mẫu thử vào bao MIRACLE FRESH, để ở môi trường nhiệt độ 5°C.

※Thử nghiệm được tiến hành tại Việt Nam.

※Các điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào môi trường bảo quản xung quanh, mùa vụ, giống, vùng sản xuất, ...

Thử nghiệm bảo quản Nho - 21 ngày

3 Ngày

...
Không bao - 3 Ngày

Một vài quả đã bị khô, nhăn vỏ.

...
Bao bình thường - 3 Ngày

Vẫn còn tươi, mọng nước.

...
Bao MIRACLE FRESH - 3 Ngày

Vẫn còn tươi, mọng nước.

5 Ngày

...
Không bao - 5 Ngày

Số quả bị khô đã nhiều hơn.

...
Bao bình thường - 5 Ngày

Vẫn còn tươi, mọng nước.

...
Bao MIRACLE FRESH - 5 Ngày

Vẫn còn tươi, mọng nước.

7 Ngày

...
Không bao - 7 Ngày

Phần lớn số quả đã bị khô, nhăn vỏ.

...
Bao bình thường - 7 Ngày

Đã có dấu hiệu nhiễm nấm.

...
Bao MIRACLE FRESH - 7 Ngày

Vẫn còn tươi, mọng nước.

10 Ngày

...
Không bao - 10 Ngày

Phần lớn số quả đã bị khô, nhăn vỏ.

...
Bao bình thường - 10 Ngày

Nhiễm nấm nhiều hơn. Phần còn lại vẫn tươi.

...
Bao MIRACLE FRESH - 10 Ngày

Vẫn còn tươi, mọng nước.

14 Ngày

...
Không bao - 14 Ngày

Gần như toàn bộ nho đã vị khô héo. Không thể ăn được.

...
Bao bình thường - 14 Ngày

Dấu hiệu nhiễm nấm đã rõ ràng hơn. Có 1 vài quả nho bị ủng, rụng cuống.

...
Bao MIRACLE FRESH - 14 Ngày

Vẫn còn tươi, mọng nước.

18 Ngày

...
Không bao - 18 Ngày

Gần như toàn bộ nho đã vị khô héo. Không thể ăn được.

...
Bao bình thường - 18 Ngày

Rụng cuống thêm một vài quả.

...
Bao MIRACLE FRESH - 18 Ngày

Vẫn còn tươi, mọng nước.

21 Ngày

...
Không bao - 21 Ngày

Gần như toàn bộ nho đã vị khô héo. Không thể ăn được.

...
Bao bình thường - 21 Ngày

Bị nhiễm nấm từ ngày thứ 7, nhiều quả đã rụng cuống.

...
Bao MIRACLE FRESH - 21 Ngày

Có 1 vài quả nho bị ủng, rụng cuống. Còn lại vẫn tươi.

Thử nghiệm bảo quản Bông Cải - 21 ngày

3 Ngày

...
Không bao - 3 Ngày

Vẫn giữ được màu xanh.

...
Bao bình thường - 3 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và màu xanh.

...
Bao MIRACLE FRESH - 3 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và màu xanh.

5 Ngày

...
Không bao - 5 Ngày

Hơi khô. Vẫn giữ được màu xanh.

...
Bao bình thường - 5 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi. Hơi hơi vàng nhẹ.

...
Bao MIRACLE FRESH - 5 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và màu xanh.

7 Ngày

...
Không bao - 7 Ngày

Đã bắt đầu khô héo. Màu sắc hơi ngả sang vàng.

...
Bao bình thường - 7 Ngày

Đã chuyển sang màu vàng nhẹ.

...
Bao MIRACLE FRESH - 7 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và màu xanh.

10 Ngày

...
Không bao - 10 Ngày

Phần lớn đã chuyển sang màu vàng. Khô héo.

...
Bao bình thường - 10 Ngày

Màu vàng đã rõ ràng hơn.

...
Bao MIRACLE FRESH - 10 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và màu xanh.

14 Ngày

...
Không bao - 14 Ngày

Đã khô héo gần như hoàn toàn. Không đủ tiêu chuẩn để ăn.

...
Bao bình thường - 14 Ngày

Màu vàng đã gần như hoàn toàn.

...
Bao MIRACLE FRESH - 14 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và màu xanh.

18 Ngày

...
Không bao - 18 Ngày

Đã khô héo hoàn toàn.

...
Bao bình thường - 18 Ngày

Vàng hoàn toàn.

...
Bao MIRACLE FRESH - 18 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và màu xanh.

21 Ngày

...
Không bao - 21 Ngày

Đã khô héo hoàn toàn.

...
Bao bình thường - 21 Ngày

Vàng hoàn toàn.

...
Bao MIRACLE FRESH - 21 Ngày

Hơi vàng nhẹ ngày 21.

Thử nghiệm bảo quản Sung Mỹ - 12 ngày

5 Ngày

...
Bao bình thường - 5 Ngày

Đã chín.

...
Bao MIRACLE FRESH - 5 Ngày

Vẫn còn tươi.

12 Ngày

...
Bao bình thường - 5 Ngày

Chín và mềm nhanh hơn khi không dùng MIRACLE FRESH.

...
Bao MIRACLE FRESH - 5 Ngày

Vẫn tươi hơn khi dùng MIRACLE FRESH.

Thử nghiệm tại MIRACLE FRESH Nhật Bản

Gói mẫu thử vào bao MIRACLE FRESH, để ở môi trường nhiệt độ 5°C. Theo dõi liên tục trong 21 ngày.

※Thử nghiệm được tiến hành tại Nhật Bản.

※Các điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào môi trường bảo quản xung quanh, mùa vụ, giống, vùng sản xuất, ...

Xem chi tiết thử nghiệm

Bảo quản Bông Cải 25 ngày tại Trung Quốc

Phủ màng bảo quản MIRACLE FRESH bên trong thùng xốp. Xếp Bông Cải và trái cây tươi vào bên trong. Đậy nắp và dán kín lại (có đục lỗ nhỏ trên nắp thùng xốp) và giữ ở nhiệt độ 4 - 5°C trong suốt thời gian bảo quản.

※Thử nghiệm được tiến hành tại Trung Quốc.

※Các điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào môi trường bảo quản xung quanh, mùa vụ, giống, vùng sản xuất, ...

Xem chi tiết thử nghiệm
Bảo quản Bông cải - Video 01

Kết quả bảo quản bông cải sau 25 ngày - Nhiệt độ trong kho bảo quản được giữ ở mức 4 - 5°C.

Bảo quản Bông cải - Video 02

Kết quả bảo quản bông cải sau 25 ngày - Nhiệt độ trong kho bảo quản được giữ ở mức 4 - 5°C.

Bảo quản Bông cải - Video 03

Kết quả bảo quản bông cải sau 25 ngày - Nhiệt độ trong kho bảo quản được giữ ở mức 4 - 5°C.

Đóng gói Bông cải và Trái cây

Phủ màng MIRACLE FRESH lên thùng trái cây. Bảo quản trong container lạnh ở nhiệt độ 5°C