Thử nghiệm hiệu quả của MIRACLE FRESH tại Nhật Bản

5°C - 21 Ngày

Gói mẫu thử vào bao MIRACLE FRESH, để ở môi trường nhiệt độ 5°C. Theo dõi liên tục trong 21 ngày.

※Thử nghiệm được tiến hành tại Nhật Bản.

※Các điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào môi trường bảo quản xung quanh, mùa vụ, giống, vùng sản xuất, ...

Cam - 21 ngày

...
7 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
14 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
18 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
21 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột vẫn còn mọng nước.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột vẫn còn mọng nước.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Không có sự thay đổi sau 21 ngày.
※Bên trong:
Vẫn còn tươi, mọng nước.

Lê - 21 ngày

...
7 Ngày

Vẫn chưa có sự thay đổi về màu sắc, độ tươi.

...
14 Ngày

Vẫn chưa có sự thay đổi về màu sắc, độ tươi.

...
18 Ngày

Vẫn chưa có sự thay đổi về màu sắc, độ tươi.

...
21 Ngày

Phần vỏ đã chuyển sang màu hơi sậm.

...
Ruột - 21 ngày

Màu sắc không thay đổi, vẫn giữu được độ giòn.

...
Ruột - 21 ngày

Màu sắc không thay đổi, vẫn giữu được độ giòn.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Vỏ ngoài đã hơi sậm lại sau 21 ngày.
※Bên trong:
Vẫn còn tươi, màu sắc không thay đổi, vẫn giữu được độ giòn.

Na - 21 ngày

...
7 Ngày

Vẫn chưa có sự thay đổi về màu sắc, độ tươi.

...
14 Ngày

Màu sắc vỏ bắt đầu tối lại.

...
18 Ngày

Đã chuyển sang màu thâm đen.

...
21 Ngày

Đen sậm hoàn toàn.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột không bị đen, thối. Vẫn giữ được vị ngọt.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột không bị đen, thối. Vẫn giữ được vị ngọt.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Vỏ ngoài hơi tối sau 14 ngày và đen sậm sau 18 ngày.
※Bên trong:
Phần ruột không bị đen, thối. Vẫn giữ được vị ngọt.

Kiwi - 21 ngày

...
7 Ngày

Không thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
14 Ngày

Không thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
18 Ngày

Không thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
21 Ngày

Không thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột hơi thâm, ủng.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột hơi thâm, ủng.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Không thay có dấu hiệu thay đổi sau 21 ngày.
※Bên trong:
Phần ruột hơi thâm, ủng.

Táo - 21 ngày

...
7 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và bóng.

...
14 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và bóng.

...
18 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và bóng.

...
21 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi và bóng.

...
Ruột - 21 ngày

Xuất hiện một vài vết thâm khi gọt vỏ.

...
Ruột - 21 ngày

Khi cắt đôi, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ tươi.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Vỏ ngoài vẫn giữ được độ tươi và bóng sau 21 ngày.
※Bên trong:
Xuất hiện một vài vết thâm khi gọt vỏ.
Khi cắt đôi, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ tươi.

Đu đủ - 21 ngày

...
7 Ngày

Chưa thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
14 Ngày

Chưa thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
18 Ngày

Chưa thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
21 Ngày

Phần vỏ đã hơi bị mềm.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột không quá chín.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột không quá chín.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Hơi mềm đi sau 21 ngày.
※Bên trong:
Phần ruột không quá chín.

Nho - 21 ngày

...
Tổng quan - 7 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
Tổng quan - 14 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
Tổng quan - 18 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
Tổng quan - 21 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
Chi tiết - 21 ngày

Quả không bị nhăn, khô.

...
Chi tiết - 21 ngày

Quả không bị nhăn, khô.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Tổng quan:
Vẫn giữu được độ tươi sau 21 ngày.
※Chi tiết:
Quả không bị nhăn, khô.

Ổi - 21 ngày

...
7 Ngày

Chưa thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
14 Ngày

Lớp vỏ hơi vàng.

...
18 Ngày

Lớp vỏ hơi vàng.

...
21 Ngày

Lớp vỏ hơi vàng, có vài vết thâm nhỏ.

...
Ruột - 21 ngày

Phần thịt vẫn tươi, không có gì bất thường.

...
Ruột - 21 ngày

Phần thịt vẫn tươi, không có gì bất thường.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Lớp vỏ hơi vàng, có vài vết thâm nhỏ.
※Bên trong:
Phần thịt vẫn tươi, không có gì bất thường.

Cà chua - 21 ngày

...
7 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
14 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
18 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
21 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
Ruột - 21 ngày

Phần thịt vẫn tươi ngon, hạt không bị nảy mầm.

...
Ruột - 21 ngày

Phần thịt vẫn tươi ngon, hạt không bị nảy mầm.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Vẫn giữ được độ tươi sau 21 ngày.
※Bên trong:
Phần thịt vẫn tươi ngon, hạt không bị nảy mầm.

Ớt chuông - 21 ngày

...
7 Ngày

Chưa thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
14 Ngày

Chưa thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
18 Ngày

Vỏ ngoài bắt đầu chuyển sang hơi tối.

...
21 Ngày

Chưa có sự thay đổi gì so với ngày thứ 18.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột vẫn tươi, kết cấu chắc chắn.

...
Ruột - 21 ngày

Phần ruột vẫn tươi, kết cấu chắc chắn.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Vỏ ngoài bắt đầu chuyển sang hơi tối sau 18 ngày.
※Bên trong:
Phần ruột vẫn tươi, kết cấu chắc chắn.

Cà tím - 21 ngày

...
7 Ngày

Chưa thấy dấu hiệu thay đổi.

...
14 Ngày

Bắt đầu có sự đổi màu nhẹ.

...
18 Ngày

Màu sắc đã thay đổi nhiều hơn.

...
21 Ngày

Phần lớn vỏ đã đổi màu.

...
Ruột - 21 ngày

Phần thịt vẫn tươi và đàn hồi tốt như ban đầu.

...
Ruột - 21 ngày

Phần thịt vẫn tươi và đàn hồi tốt như ban đầu.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Tổng quan:
Vỏ ngoài đã bị đổi màu.
※Bên trong:
Không có gì bất thường xảy ra.
Phần thịt vẫn tươi và đàn hồi tốt như ban đầu.

Dua leo - 21 ngày

...
7 Ngày

Không có thay đổi bất thường về ngoại hình.

...
14 Ngày

Không có thay đổi bất thường về ngoại hình.

...
18 Ngày

Không có thay đổi bất thường về ngoại hình.

...
21 Ngày

Không có thay đổi bất thường về ngoại hình.

...
Ruột - 21 ngày

Phần thịt vẫn tươi, giòn.

...
Ruột - 21 ngày

Phần thịt vẫn tươi, giòn.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Không có thay đổi bất thường về ngoại hình.
※Bên trong:
Phần thịt vẫn tươi, giòn.

Cải ngọt - 21 ngày

...
7 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
14 Ngày

Vẫn giữ được độ tươi.

...
18 Ngày

Đã bắt đầu bị úa vàng.

...
21 Ngày

Đã bắt đầu bị hư thối.

...
Chi tiết - 21 ngày

Nhiều phần bị úa vàng và hư thối.

...
Chi tiết - 21 ngày

Nhiều phần bị úa vàng và hư thối.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Đã bắt đầu úa vàng sau 18 ngày. Bắt đầu hư thối sau 21 ngày.

Xà lách - 21 ngày

...
7 Ngày

Chưa thấy có dấu hiệu hư hỏng.

...
14 Ngày

Đã bắt đầu héo.

...
18 Ngày

Héo nhiều hơn. Không đủ tiêu chuẩn đem bán.

...
21 Ngày

Hư hỏng nhiều hơn.

...
Bên trong - 21 ngày

Phần bên trong đã bị chảy nước và không ăn được.

...
Bên trong - 21 ngày

Phần bên trong đã bị chảy nước và không ăn được.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Bên ngoài:
Các lá bắt đầu héo vào ngày thứ 14 và sau 18 ngày thì không đủ tiêu chuẩn để đem bán.
※Bên trong:
Phần bên trong đã bị chảy nước và không ăn được.

Bắp cải - 21 ngày

...
Tổng quan - 7 Ngày

Lá bên ngoài hơi hơi héo phần rìa.

...
Tổng quan - 14 Ngày

Héo nhiều hơn một chút.

...
Tổng quan - 18 Ngày

Héo nhiều hơn một chút so với ngày 14.

...
Tổng quan - 21 Ngày

Héo nhiều hơn một chút so với ngày 18.

...
Chi tiết - 21 ngày

Bên trong vẫn tươi.

...
Chi tiết - 21 ngày

Bên trong vẫn tươi.

Đánh giá chung sau 21 ngày

※Tổng quan:
Lá bên ngoài đã bị khô héo.
※Chi tiết:
Bên trong vẫn tươi.

Thử nghiệm MIRACLE FRESH tại Việt Nam

Gói mẫu thử vào bao MIRACLE FRESH, để ở môi trường nhiệt độ 5°C.

※Thử nghiệm được tiến hành tại Việt Nam.

※Các điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào môi trường bảo quản xung quanh, mùa vụ, giống, vùng sản xuất, ...

Xem chi tiết thử nghiệm

Thử nghiệm bảo quản Nho - 21 ngày

...
Không bao

Gần như toàn bộ nho đã vị khô héo. Không thể ăn được.

...
Bao bình thường

Bị nấm từ ngày thứ 7. Có 1 vài quả nho bị ủng, rụng cuống.

...
Bao MIRACLE FRESH

Có 1 vài quả nho bị ủng, rụng cuống. Còn lại vẫn tươi.

Thử nghiệm bảo quản Bông Cải - 21 ngày

...
Không bao

Đã bắt đầu vàng và héo ở ngày thứ 7. Không đủ tiêu chuẩn để ăn.

...
Bao bình thường

Vàng nhẹ ở ngày thứ 7. Sau 14 ngày vàng hoàn toàn.

...
Bao MIRACLE FRESH

Vẫn còn tươi sau 18 ngày. Hơi vàng nhẹ ngày 21.

Thử nghiệm bảo quản Sung Mỹ - 12 ngày

...
Bao bình thường

Sung Mỹ chín nhanh hơn khi không dùng MIRACLE FRESH.

...
Bao MIRACLE FRESH

Độ tươi vẫn được duy trì sau 12 ngày.

Bảo quản Bông Cải 25 ngày tại Trung Quốc

Phủ màng bảo quản MIRACLE FRESH bên trong thùng xốp. Xếp Bông Cải và trái cây tươi vào bên trong. Đậy nắp và dán kín lại (có đục lỗ nhỏ trên nắp thùng xốp) và giữ ở nhiệt độ 4 - 5°C trong suốt thời gian bảo quản.

※Thử nghiệm được tiến hành tại Trung Quốc.

※Các điều kiện bảo quản chỉ mang giá trị tham khảo.

※Kết quả có thể cũng khác nhau tùy thuộc vào môi trường bảo quản xung quanh, mùa vụ, giống, vùng sản xuất, ...

Xem chi tiết thử nghiệm
Bảo quản Bông cải - Video 01

Kết quả bảo quản bông cải sau 25 ngày - Nhiệt độ trong kho bảo quản được giữ ở mức 4 - 5°C.

Bảo quản Bông cải - Video 02

Kết quả bảo quản bông cải sau 25 ngày - Nhiệt độ trong kho bảo quản được giữ ở mức 4 - 5°C.

Bảo quản Bông cải - Video 03

Kết quả bảo quản bông cải sau 25 ngày - Nhiệt độ trong kho bảo quản được giữ ở mức 4 - 5°C.

Đóng gói Bông cải và Trái cây

Phủ màng MIRACLE FRESH lên thùng trái cây. Bảo quản trong container lạnh ở nhiệt độ 5°C